Wat maakt een wijn biologisch?

De certificering van biologische wijn

Bij de productie van biologische wijn wordt alleen van natuurlijk voorkomende middelen gebruikgemaakt. Elk product dat noodzakelijk is voor de productie van biologische wijn moet worden toegelaten door de lokale certificeringsinstantie. In Nederland is FIBL Zwitserland verantwoordelijk voor het toelaten van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Het SKAL controleert jaarlijks alle biologisch gecertificeerde boeren op hun middelengebruik. Ook verzamelen zij bladeren van druivenranken om door een laboratorium te laten analyseren op spuitmiddelen. 

 

Op deze wijze wordt voorkomen dat in biologische wijngaarden met middelen gespoten wordt die onnatuurlijk zijn. Dat zou anders de betrouwbaarheid van het biologische keurmerk aantasten. Een biologische wijn kan je herkennen aan het logo met blaadje uit sterren en/of door het SKAL logo (beide hieronder afgebeeld). Het eerste embleem geldt Europees, het laatste alleen in Nederland. 

 

Europees logo voor biologische producten
Nederlands logo voor biologische producten

 

Een wijn die volgens de lokale richtlijnen als biologisch wordt erkend geldt wereldwijd als een biologische wijn. Dat betekent overigens niet dat de richtlijnen voor de productie van een biologisch product voor elk land gelijk zijn.

Biologische wijnproductie in het buitenland

Zoals gezegd geldt dat voor de productie van biologische wijn alleen natuurlijk voorkomende stoffen mogen worden gebruikt. Consumenten kopen dus vaak biologische wijn, omdat de productie ervan minder belastend zou zijn voor de natuur en de mensen die in de wijngaarden werken. Daarnaast wordt gekozen voor biologisch vanwege de angst voor residuen van spuitmiddelen in conventioneel geproduceerde wijn. 

 

Productie van biologische wijn lijkt inderdaad beter voor mens en milieu. In Frankrijk is namelijk recent aangetoond dat conventionele wijnboeren een grotere kans hebben op Parkinson door gebruik van chemische middelen. Tegelijkertijd is het in biologische wijngaarden in de meeste Europese landen toegelaten om met koper te spuiten. Koper is weliswaar natuurlijk, maar tevens een zwaar metaal dat gespoten wordt tegen een beruchte druivenziekte, de valse meeldauw. 

 

Valse meeldauw kan in een kort tijdsbestek een hele oogst vernietigen. Kenmerken van valse meeldauw aantasting zijn: 

 

  • gele (olie)vlekken bovenop de bladeren;
  • schimmelachtige aantasting onder het blad;
  • zwarte vlekken in de stengels;
  • Bessen worden zwart en drogen in

Valse meeldauw aantasting van bladeren en bessen

Nederlandse biologische wijn 

Je ziet dus dat hoewel koper een natuurlijk middel is, de algemeen giftige eigenschappen van koper niet passen bij de productie van biologische wijn. Om deze reden is het in Nederland sinds 2000 niet meer toegestaan om koper als gewasbeschermingsmiddel te gebruiken. 

 

Dit maakt dat veel Nederlandse biologische wijn gemaakt is van ‘nieuwe’ druivenrassen. Dit zijn druivenrassen waarbij Europese druivenrassen gekruist zijn met Amerikaanse druivenrassen. De nieuwe druivenrassen zijn beter bestand tegen valse meeldauw, dragen meer en rijpen vroeger, hetgeen goed uitkomt in het Nederlandse klimaat. De wijnen van de nieuwe druivenrassen smaken vaak wel net even anders en vereisen dus wat flexibiliteit van de consument. 

 

Nederlandse wijnen van Europese druivenrassen zijn (op die van ons domein na) dus niet biologisch. De middelen die worden ingezet zijn komen dus niet van nature voor en werken vaak systemisch. Dat wil zeggen dat de middelen de plant binnendringen en de totale plant beschermen. Zeker in natte zomers vergroot een systemisch middel de kans op een goede oogst enorm. De risico's van het gebruik van deze middelen voor de mens en milieu maakt het gebruik ervan op ons domein echter een no-go. 

 

Meer dan een biologisch keurmerk

Het is dus belangrijk dat de consument inziet welke extra inspanning de productie van biologische wijn vergt. En dat biologisch en biologisch binnen Europa niet hetzelfde betekent. Dat maakt het in de communicatie soms wat lastig. Bij Domein Aldenborgh hebben wij bewust gekozen om biologische wijn te produceren, zonder spuitresidu. Het feit dat wij met de traditionele rassen meer risico lopen op een oogstverlies maakt dat de wijnen die we maken extra bijzonder zijn.

 

Smaken die ontstaan in biologische wijn kunnen daadwerkelijk anders zijn dan in een conventioneel geproduceerde wijn. Dat gaat verder dan een certificaat, maar komt neer op hoe een plant groeit en hoe de wijn gemaakt is. Kijk dus eens verder op onze website om te zien hoe wij in onze biologische wijngaard werken en onze wijnen maken. Bezoek onze webshop of boek zelf een rondleiding op ons domein, zodat we u meer erover kunnen vertellen en u zelf kunt ervaren hoe onze wijnen smaken.