Vogelbescherming bezoekt Domein Aldenborgh

Afgelopen zomer bezocht de vogelbescherming Domein Aldenborgh. Niet om wijn te proeven, maar te kijken hoe natuur en landbouw prima samen kunnen gaan. En wat Domein Aldenborgh betreft zelfs samen móeten gaan. In hun visie is ook een landbouwperceel een ecosysteem, waarbij diversiteit aan planten en dieren bijdraagt aan de stabiliteit ervan.   

Vogelbescherming en natuur-inclusieve landbouw

Landbouw en natuur- (en dus ook) vogelbescherming worden vaak als tegenpolen van elkaar neergezet. Waar landbouwpercelen voor hectares aaneengesloten slechts uit één gewas bestaat is de functie voor natuur inderdaad ver te zoeken. Al beter wordt het als akkerranden met diverse bloem- en kruidenmengsels worden ingezaaid, mits correct beheert. Maar de grootste win-win ontstaat als door toename van biodiversiteit natuurlijke vijanden toenemen, waardoor de plaagdruk afneemt. 

 

Een groot deel van de vogelbescherming bestaat bij Domein Aldenborgh uit het creëren van habitat. Open ruigtes wisselen zich af met bossages en bomen, zodat vogels in verschillende vegetatie-niveaus terecht kunnen. Met struiken als bramen, meidoorn en vlier en waardplanten voor insecten als brandnetel, vlinderstruiken en distels is er genoeg voedsel te vinden.

 

De wijngaard van Domein Aldenborgh is omringd met bomen en struiken, ideaal voor vogels om in te schuilen en te fourageren. Deze stroken worden graften genoemd en markeren een punt van abrupt niveau-verschil. Ze zijn typisch voor het Zuid-Limburgse Heuvelland. Hoe en met welke reden deze stroken gevormd zijn is niet duidelijk, maar in de praktijk beperken ze erosie. Ook zorgen de smalle, stijle stroken ervoor dat de percelen landbouwgrond zelf minder stijl en daardoor eenvoudiger en veiliger te bewerken zijn. 

 

De wijngaard van Domein Aldenborgh is omringd door graften met diverse soorten bessenstruiken

Daarnaast heeft Domein Aldenborgh recent uitgebreid met een arbustum, een boomwijngaard. Aangezien de druif een rankende plant is die ondersteuning nodig heeft wordt in verreweg de meeste wijngaarden gebruikgemaakt van verzinkte, betonnen of houten ondersteuningspalen. Bij dit wijndomein in plaats daarvan 1800 boompjes geplant. De boomkruinen zullen binnen enkele jaren ook weer een veilige broedplaats vormen voor menige vogelsoort. 

 

In de tussentijd zijn de zangvogels ook al blij met de ruimte en bescherming die hen geboden wordt in de koppen van de druivenranken. 

De zangvogels weten zelfs raad met druivenstruiken, waarin ze met regelmaat een nest bouwen

Artikel vogelbescherming

Kirsten Dorrestein heeft in de zomer names de vogelbescherming Domein Aldenborgh bezocht. Vogelspotter Andrea Senden, eveneens uit Eys was voor de gelegenheid ook aanwezig. Natuurlijk moet je net geluk hebben en in het goede seizoen aanwezig zijn om een migrerend paapje in de wijngaard aan te treffen. Maar dankzij een divers aanbod aan insecten en zaden kan je met wat geluk wel een kneu, putter of geelgors zien. 

 

Kirsten heeft naar aanleiding van haar bezoek een interessant artikel geschreven dat op de website van de vogelbescherming te lezen is. 

 

Het paapje wordt steeds zeldzamer, maar is in de wijngaard meermaals gespot

© Andrea Senden